EventUpdate the latest events of the CEC community

Crazy English Community's Events page provides information about activities, workshops, courses and English exchange events. This is where you can find detailed information about upcoming activities, register to participate, and connect with the community. Visit the Events page so you don't miss any ongoing or upcoming activities!


cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế (gọi tắt là UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (gọi tắt là UNESCO) và một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) tổ chức thường niên dành cho Thiếu niên trên toàn Thế giới từ 1971 đến nay.