1

Hướng dẫn

- Để học tốt bài học, hãy tìm hiểu chủ đề của bài học ở hai hình ảnh bên dưới video.

- Chú ý theo dõi, lắng nghe, làm theo hướng dẫn của giảng viên trong video.

- Mô phỏng theo audio để có được ngữ điệu tốt nhất có thể ( mô phỏng tức là nhắc lại theo audio).

Nghe bài giảng qua audio

Video bài giảng của giảng viên CEC

Nhiệm vụ

- Bạn cần làm một clip nói về nội dung bài học được nhận.

- Nội dung có thể được thực hiện theo 1 trong 3 cách thức sau đều hợp lệ:

+ Với người mới học và trình độ chưa tốt bạn có thể làm 1 clip cầm tờ bài học và nói diễn cảm nhất có thể bài học đó.

+ Nếu trình độ bạn ở trình độ trung cấp, hãy làm 1 clip không cầm tờ bài học mà vẫn nói diễn cảm được bài học.

+ Ở cấp độ tốt nhất, bạn hãy biến đổi bài học thành bài của mình. Tức là nôi dung có thể không giống 100% bài học.

+ Khi đăng video bạn phải có hashtag của hoạt động #lesson(bài số mấy ns)cec, vd: #lesson1cec

Chúc bạn học tập hiệu quả trên CEC !

requester review

requester review

71,000+
Members in Crazy English Community.

Tham Gia