Nay Hà lại có quà tặng cho các Anh chị em dù nhà đang bao việc đây ạ😃😍
Tặng luôn #1001_câu_Đàm_thoại_TA thông dụng nhất trần đời (gồm bản pdf + file audio nét căng đét) cho ACE nào PHẨY nhẹ 1 cái dưới bài viết này ❤❤❤
------------------
What time do you get up??😀
Do you usually do exercise in the morning??😉

71,000+
Members in Crazy English Community.

Tham Gia