Quốc Anh

Quốc Anh

Thành viên
Đây là tôi
#lesson1 Hello everyone. My name is Kent..
Bác Chung Vu Dinh, cô Trang Trần ơi, Kent nộp bài nhé. 😂🤣😂🤣

71,000+
Members in Crazy English Community.

Tham Gia